Seminář k účetnictví - Nová registrace

Účetnictví přísp. organizací kultury, náležitosti správy majetku, činnosti a hospodaření PO v souvislostech daňových zákonů Určeno pro: pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem, ÚSC a pro pracovníky obecních, městských a krajských úřadů, pracovníky muzeí, knihoven, kult.zařízení apod. Lektor: Ing. Ivana Podhráská, auditorka, lektorka MV ČR Datum konání: 14.5. 2019 (mimořádně v úterý) Místo konání: Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1, Praha 1 Doba trvání: 10,00 hod - cca 14,00 hod  

Registracefakturou Platbu proveďte na základě faktury, kterou obdržíte po uzavření registrace, var.symbol 440319
Fakturační údaje