Pracovní právo - Nová registrace

pracovně právní a mzdové otázky v provozní praxi příspěvkových organizací působících v oblasti kultury (+ aktuální obecné informace) Určeno pro: pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem, ÚSC a pro pracovníky obecních, městských a krajských úřadů   Lektor: JUDr. Eva Dandová, právní oddělení ČMKOS, Datum konání: 4.10.2018, zasedací místnost Ministerstva kultury ČR, 10,00-14,00 hodin Kurzovné: 600,00 Kč

Registracefakturou Platbu uhraďte na základě faktury, kterou Vám zašleme po uzavření registrace. Var.symbol 440418
Fakturační údaje