Seminář k pracovnímu právu - Nová registrace

Pracovně právní a mzdové otázky v provozní praxi příspěvkových organizací působících v oblasti kultury (+ aktuální obecné informace) Určeno pro: pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem, ÚSC a pro pracovníky obecních, městských a krajských úřadů, muzeí, knihoven apod. Lektor: JUDr. Eva Dandová, právní oddělení ČMKOS, vyučující na katedře práva VŠFS Datum konání: 10.října 2019 Místo konání: Ministerstvo kultury, Maltézské nám.1, Praha 1 Doba konání: 10,00 hod. - 14,00 hod.

Registracefakturou Platbu uhraďte na základě faktury, kterou Vám zašleme po uzavření registrace. Variab.symbol 440419
Fakturační údaje