Marketing v praxi kulturních organizací - Kulturní instituce a jejich návštěvníci - Nová registrace

Přesto, že se to zdá nepravděpodobné, kulturní instituce často zapomínají na své návštěvníky. Tématem semináře bude hledání rovnováhy mezi posláním instituce a jejím zaměřením se na návštěvníky jako „klienty“. Témata, jako rozvoj publika, zapojení publika a jeho participace nebo služby pro návštěvníky, jsou něčím, co přesahuje běžný marketing směrem k programovým a obsahovým aktivitám. Umožňují inovovat chod divadla, knihovny, galerie nebo muzea s cílem odstranit bariéry návštěvy pro potenciální publikum a zlepšit zážitek z návštěvy u stávajícího publika. Lektor: MgA. Jiří Sulženko, Ph.D., pedagog Katedry produkce DAMU Datum akce: 5.4.2018, od 10,00 do cca 14,00 hodin Místo konání: Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1, Praha 1 Cena semináře: 600,-Kč/ účastník

Akce byla odstraněna, registrace není možná. Děkujeme za pochopení.