Seminář Migrace, integrace a islám. - Nová registrace

Seminář seznámí pracovníky kulturních organizací s aktuálním vývojem v oblasti migrace a integrace cizinců v ČR. . Klíčovým tématem bude možnost integrace prostřednictvím kultury jako nástroje vzájemného poznávání a respektu - seznámení cizinců s hodnotami české společnosti i kulturním dědictvím ČR, stejně jako podpory české veřejnosti v porozumění odlišným kulturám.Druhá část semináře bude věnována tématu islámu, a to jak z historického hlediska, tak zejména s ohledem na současnou situaci ve světě i u nás. Seminář pořádá NIPOS ve spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky MV ČR a Odborem regionální a národnostní kultury MK, přednášku o islámu přednese odborník na danou problematiku PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., Orientální ústav AV ČR. Seminář se koná 9. listopadu 2017 od 10 do 15hod, Ministerstvo kultury, zasedací místnost Konírna (Maltézské nám. 1, Praha 1). Seminář je bezplatný.

Akce byla odstraněna, registrace není možná. Děkujeme za pochopení.