Mezinárodní konference Umění žije! Amatérské umění v Evropě - Nová registrace

Konference se bude zabývat terminologickým vymezením neprofesionálního umění, jeho systémem a podporou z veřejných zdrojů, rolí státu, samosprávy a občanské společnosti v České republice a ve vybraných evropských zemích. Rovněž představí celé spektrum projektů, inspirativních příkladů a přístupů, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí. Je určena nejen odborníkům v oblasti neprofesionálního umění, ale také pracovníkům kulturních institucí, zástupcům veřejné správy a v neposlední řadě členům spolků působícím v oblasti kultury. Jednací jazyk: angličtina. Bude zajištěno konsekutivní tlumočení. Konference se uskuteční ve dnech 20.-21. září 2018 v Multikulturním centru Fabrika Svitavy, Wolkerova alej 92/18, Svitavy. Konferenční poplatek činí 500,00 Kč (zahrnuje registraci jednoho účastníka, organizační náklady a občerstvení během trvání konference. Cestovné a ubytování si hradí účastníci sami. Výběr možností ubytování bude účastníkům rozeslán na základě závazné přihlášky (registrace). V případě dotazů kontaktujte : ladrova@nipos-mk.cz Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR - Nařízení Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem INFORMAČNÍ MEMORANDUM O APLIKACI GDPR V RÁMCI ČINNOSTÍ NIPOS: http://www.nipos-mk.cz/?page_id=34217

Akce byla odstraněna, registrace není možná. Děkujeme za pochopení.