Hlas v prostoru, prostor v hlase - Nová registrace

V rámci dílny budou účastníkům nabídnuty aktivity a cvičení, vedoucí k uvědomění a souhře základních složek zvukové dimenze mluvního projevu (dech, fonace, artikulace, rezonance). Dále se budeme zabývat percepcí a sebepercepcí hlasového vyjádření, vztahem dechu, hlasu a pohybu, tvorbou hlasu v souvislosti s vnitřním prožíváním. Dle potřeb účastníků bude zařazena hlasová diagnostika a doporučení k dalšímu rozvoji hlasu. lektor: Pavla Sovová trvání: 14. - 17. 6. 2016 časová dotace cca: 4 x 3 hodiny

Akce byla odstraněna, registrace není možná. Děkujeme za pochopení.