Překlad poezie aneb Uťatá hlava básníkova - Nová registrace

Zatímco Angličan má Shakespeara jediného a Rus zase jediného Puškina, český čtenář jich má hned několik. V čem se originál Shakespearových Sonetů nebo Puškinova Oněgina liší od svých početných českých verzí? Jaké významy naši překladatelé zachytili a co jim "spadlo pod stůl"? Říká proslulý Taťánin dopis Oněginovi pokaždé totéž? A jak se v tom má vyznat ten, kdo si vybírá text k přednesu? O tom a také o dalších cizojazyčných autorech v českých překladech tento interpretační seminář. lektor: Stanislav Rubáš trvání: 15. - 17. 6. 2016 časová dotace cca: 3 x 3,5 hodiny

Akce byla odstraněna, registrace není možná. Děkujeme za pochopení.